Faaliyet Alanlarımız

Gayrimenkul Hukuku

Menkul ve Gayrimenkul Hukuku (taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması/satılması, ipotek ve rehin tesisi işleri, kiralama hukuku), kamulaştırma davaları, kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar, yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi.

Borçlar Hukuku

Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Kira Hukuku ile ilgili her türlü davalar (tahliye davası, kira tespit davası,kira bedelinin artırımı davası,ödeme yeri belirlenmesi)

Menkul ve Gayrimenkul Hukuku (taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması/satılması, ipotek ve rehin tesisi işleri, kiralama hukuku), kamulaştırma davaları, kat mülkiyetineden doğan uyuşmazlıklar, yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi.

İş Hukuku, İşçi-İşveren İlişkisi Konuları, Yabancıların Çalışma ve Oturma İzinleri

Kişilerin, şirketlerin ve sendikaların her türlü iş davalarının takibi ve iş hukuku (işçilerin kıdem, ihbar tazminatı ve diğer yasal hak ve alacakları konusunda) mevzuatına ilişkin danışmanlık hizmetler verilmesi.

Ticaret Hukuku

Şirketler Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku

Rekabet Hukuku

İnternet ve Bilişim Hukuku

Sigorta Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Aile Hukuku

Miras Hukuku

Tanıma Ve Tenfiz

Kamu İhaleleri ve İdare Hukuku

Finans Hukuku

Ceza Hukuku

İcra-İflas Hukuku